De incassotheek, tools en advies ter beperking van incasso's !
70 % van de incasso's is onnodig, verliezers aan beide kanten !

+ 20 jaar ervaring, Neem contact met ons op !
Vastleggen en beoordelen.
In het voortraject speelt de vraag een rol of partijen hetzelfde bedoelen, de kredietwaardigheid, hoe partijen de afspraak vervolgens vastleggen en onder welke voorwaarden partijen
Uitvoeren en beoordelen.
Bewijs dat een overeenkomst is uitgevoerd zoals overeen is gekomen ontbreekt vaak zodat een de vordering vaak terecht wordt betwist.

Incasseren en procederen
In niet alle gevallen is het mogelijk om de vordering zonder incassotraject of gerechtelijke procedure voldaan te krijgen. Wij kunnen u daar uitstekend in bijstaan.
Indien u uw vordering moet incasseren via een incassotraject of rechterlijke weg dan wil dat vaak zeggen dat de processen in uw eigen organisatie niet juist zijn vastgelegd of gevolgd.

Onze werkwijze

Vaak blijkt de daadwerkelijke oorzaak van een incasso al te zijn ontstaan in het voortraject. Wij leggen ons toe op het optimaliseren van dit traject. De kans dat u dan alsnog moet incasseren via een incassotraject of gerechtelijke weg is dan veel kleiner.

"Ons doel is niet om zoveel mogelijk vorderingen voor u te incasseren, maar juist om de oorzaak aan te pakken zodat er nauwelijks meer vorderingen via een incasso of via de rechterlijke weg moeten worden geïncasseerd."
"Voor 350 euro heeft een bedrijfsjurist mijn bedrijf bezocht, heeft hij het volledige proces met mij doorlopen, advies gegeven en daar waar nodig processen aangepast. Het probleem is in de bron aangepakt. Ik heb de investering al tien keer terugverdiend."
Door juist niet alleen met een financiële blik te oordelen maar ook met een juridische blik heb ik mijn organisatie kunnen professionaliseren en incasso's zodoende tot een minimum beperkt.


Hans Den Hoed. Directeur Perspectief Personeelsmanagement.
"Los van de besparing van kosten, kan ik mij in de oplossing welke is voorgelegd volledig vinden. Het is een mooi en respectvol compromis voor beide partijen. Hierdoor besparen we geld, tijd en worden onze emoties niet verder op de proef gesteld."

Ondernemerszaken, Arbeidszaken, Consumentenzaken, Contracteren, Internetrecht, Privacy, Huurrecht, Faillissementsrecht, Erfrecht, Overheid, Ideeën en design, intellectuele eigendom en Vastgoed.

eerst bespreken
Uw eerste bespreking, waarin u uw zaak uitlegt en bespreekt, is voor onze rekening. Neem alle spullen mee.
platte organisatie
De omvang van onze overhead is beperkt. Dat komt niet uitsluitend tot uiting in onze tarieven maar eveneens in efficiëncy.
persoonlijk
Uw zaak krijgt persoonlijke aandacht. Wij houden er ook niet van om een nummer te zijn. Dat past niet bij ons én een juridisch geschil.
vriendelijk tarief
Een lage overhead en platte organisatie zorgen voor een zeer concurerend tarief met vergelijkbare kwaliteit.
oplossen
Oplossen van uw zaak staat voorop. Zelfs na jaren lang proceduren, én de zaak winnen, kunt u nog een verliezer zijn.
ervaring

Onze juristen beschikken over ruime juridische én levenservaring en volgen per jaar 8 studiedagen om kennis up-to date te houden.
ook advies

Indien u geen geschil heeft kunt u voor een juridisch advies uiteraard ook terecht.
transparant
Wij geven in een helder advies aan hoe wij over uw zaak denken, ook indien uw positie minder kansrijk is.
netwerk
Wij beschikken over een breed netwerk van (juridische) professionals mocht zeer specialistische kennis noodzaklijk zijn.